Daton Yungang Meigao Hotel

Ville: 
Datong
5 étoiles