Avec des enfants

Chine en TGV

Chine en TGV

10J / 09N 1,062 €/p
Luoyang, Pékin, Pingyao, Shanghai, Xi'an
Chine Authentique

Chine Authentique

13J / 12N 1,588 €/p
Guilin, Longsheng, Pékin, Pingyao, Shanghai, Xi'an, Yangshuo
Chine Impériale

Chine Impériale

9J/ 8N 757 €/p
Pékin, Shanghai, Xi'an
Chine Autrement

Chine Autrement

13J/12N 1,373 €/p
Datong, Guilin, Pékin, Pingyao, Shanghai, Xi'an, Yangshuo
Chine Panoramique

Chine Panoramique

13J/ 12N 1,471 €/p
Canton, Guilin, Hongkong, Longsheng, Pékin, Shanghai, Suzhou, Xi'an, Yangshuo
Yunnan Shangri-la à jamais

Yunnan Shangri-la à jamais

7J/6N+4J/4N 1,009 €/p
Dali, Jianshui, Kunming, Lijiang, Shangri-la, Shaxi, Yuanyang