Chine du sud

Villages anciens

Villages anciens

15J / 14N 2,409 €/p
Canton, Shanghai, Tongli, Suzhou, Xiamen, Yongding, Hongkong, Huangshan, Meizhou
L’exotisme de Minorité Miao

L’exotisme de Minorité Miao

6J / 5N 728 €/p
Guilin, Zhaoxing, Rongjiang, Guiyang, Congjiang, Kaili, Leishan
Rizières des Miao et Dong

Rizières des Miao et Dong

6J/ 5N 662 €/p
Zhaoxing
Est de la Chine et Mont Huangshan

Est de la Chine et Mont Huangshan

11J / 10N 1,503 €/p
Shanghai, Hangzhou, Huangshan, Nanjing
Huangshan Eternelle

Huangshan Eternelle

3J / 2N 534 €/p
Tunxi, Huangshan
Huangshan Authentique

Huangshan Authentique

6J / 5N 790 €/p
Tunxi, Huangshan
Légende de Minorité

Légende de Minorité

13J / 12N 1,756 €/p
Pékin, Xi'an, Shanghai, Guilin, Tongli, Sanjiang, Suzhou, Zhaoxing, Yangshuo, Guiyang, Danzhai
Chine du Sud

Chine du Sud

15J / 14N 2,239 €/p
Canton, Guilin, Shaxi, Zhaoxing, Yangshuo, Rongjiang, Guiyang, Dali, Longsheng, Lijiang, Kunming