Aventure & Randonée

Route de la Soie (groupe)

Route de la Soie (groupe)

14J / 13N 2,585 €/p
Pékin, Xi'an, Turfan, Urumqi, Xiahe, Dunhuang, Kashgar
Yunnan Authentique

Yunnan Authentique

10J / 9N 1,147 €/p
Shaxi, Lijiang, Kunming
Est de la Chine et Mont Huangshan

Est de la Chine et Mont Huangshan

11J / 10N 1,503 €/p
Shanghai, Hangzhou, Huangshan, Nanjing
Trek chez les ethnies colorées du Guizhou

Trek chez les ethnies colorées du Guizhou

9J / 8N 1,125 €/p
Guilin, Sanjiang, Zhaoxing, Xijiang, Rongjiang, Guiyang, Congjiang, Kaili, Leishan