Aventure & Randonée

Yunnan Shangri-la à jamais

Yunnan Shangri-la à jamais

7J/6N+4J/4N 1,009 €/p
Dali, Jianshui, Kunming, Lijiang, Shangri-la, Shaxi, Yuanyang
Route de la Soie (groupe)

Route de la Soie (groupe)

14J / 13N 2,585 €/p
Pékin, Xi'an, Turfan, Urumqi, Xiahe, Dunhuang, Kashgar
Chine Originale Yangtze-Yunnan

Chine Originale Yangtze-Yunnan

20J / 19N 3,235 €/p
Chongqing, Dali, Guilin, Kunming, Lijiang, Longsheng, Pékin, Shanghai, Shangri-la, Shaxi, Xi'an, Yangshuo, Yangtse
Yunnan Authentique

Yunnan Authentique

10J / 9N 1,147 €/p
Kunming, Lijiang, Shaxi
Est de la Chine et Mont Huangshan

Est de la Chine et Mont Huangshan

11J / 10N 1,503 €/p
Hangzhou, Huangshan, Nanjing, Shanghai